Ενημερωτική συνάντηση για Πρακτική Άσκηση του τμήματος Μηχανολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές/στριες καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση την Πέμπτη 1/3/2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας της ΣΤΕΦ (κτήριο Βαρέων Εργαστηρίων)

» Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση