Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Καλούνται όσοι σπουδαστές /στριες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκησή στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ (MIS 299958)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους να απευθυνθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Σερρών για την συμπλήρωση αίτησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως 10 Μαρτίου 2012.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση