Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για γραφική ύλη

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 49/08/11-05-2011 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών (MIS 299958)».