Πρακτική Άσκηση για Μηχανολόγους

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές/στριες καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση την Τρίτη 8/3/2011 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο της ΣΤΕΦ (κτίριο Γ).

Τηλ. επικοινωνίας: 2321049271 - 6945205622

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμ. Μηχανολογίας
Μάρκου Αθανάσιος