Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Καλούνται όσοι σπουδαστές /στριες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκησή στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ (MIS 299958)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους να απευθυνθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Σερρών. για την συμπλήρωση αίτησης.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση