Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ σπουδαστών τμήματος Λογιστικής

Πληροφορούμε τους σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής που θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση μετά την εξεταστική του Χειμ. Εξαμήνου 2010-2011 ότι μπορούν να καταθέτουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ»/ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μετά το τέλος της εξεταστικής και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.

» Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση