ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Π Α ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01-04-2017, να καταθέσουν

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες