ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση έως τις 14.10.2016, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την 17.10.2016 μέχρι και την 21.10.2016 ημέρα Παρασκευή

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες