ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Β ΚΥΚΛΟΥ Π Α ΕΣΠΑ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01-11-2016, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες