ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 415/37/29.09.2016 απόφαση της συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση ως τις 7-10-2016, καθώς δεν καλύφθηκαν οι παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 12-09-2016. Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες