ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 15.10.2016,μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την 16.10.2016 μέχρι και την 30.10.2016 ημέρα Παρασκευή. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες