ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ/Κ.Μ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ. 2016-2017

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 374/34/8.9.2016 απόφαση της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση, για το χρονικό διάστημα 10-10-2016 ως 10-04-2017. Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως τις 20-09-16 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες