ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΣΔΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΑΡ ΕΞ. 2015-2016

Πίνακας Ένταξης των σπουδαστών του Τμήματος ΕΑΣΔΑ για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (MIS5000386)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες