ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΑΡ ΕΞ. 2015-2016

Πίνακας Ένταξης των σπουδαστών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (MIS5000386)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες