ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ/Κ.Μ ΕΑΡ 2015-2016

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 89/8/25-02-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση, για το εαρινό εξάμηνο με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01-04-2016. Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως τις 08-03-2016 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες