ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Α ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 31.05.2015, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, υποχρεούνται

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες