ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Α ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει έως και τις 30.09.2014 την Πρακτική τους Άσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την 01.10.2014 μέχρι και την 15.10.2014 ημέρα Τετάρτη. Η προθεσμία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική.

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες