Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. MBA in Hospitality and Tourism μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ in Hospitality and Tourism μέχρι και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. http://mbatourism.teicm.gr