Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών (MSDNAA)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγχώνευση των τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας στο νέο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και την ανανέωση της σύμβασης του νέου Τμήματος με τη Microsoft, έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών Microsoft DreamSpark Premium (MSDNAA) και τα μέλη (σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό) της Κατεύθυνσης Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, που πριν σαν ξεχωριστό τμήμα δεν είχαν.

Η πρόσβαση μπορεί να γίνει απευθείας από την παρακάτω διεύθυνση: http://msdnaa.civil.teicm.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τον τρόπο πρόσβασης σ’ αυτήν μπορείτε να βρείτε εδώ: http://noc.teicm.gr/index.php?id=36