ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει έως και τις 14.04.2014 την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από τις 28.04.2014 έως και τις 16.05.2014 ημέρα Δευτέρα.

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες