Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Εποπτών παραλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C3 του Έργου LIFE AMMOS

Το ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ - Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS» και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) εποπτών παραλίας.

To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου. Παράλληλα, και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών, το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης. Κάθε Επόπτης παραλίας θα αναλάβει την εποπτεία / λειτουργία του ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) που θα εγκατασταθεί σε μια από τις 15 παραλίες - περιοχές υλοποίησης του Έργου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών: 11-04-2014

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες