Πρόγραμμα 20ου Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - Μάρτιος 2014

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο: Δεξιότητες Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής από 19 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

-1η Εβδομάδα (Τετάρτη 19 Μαρτίου, 12πμ-2μμ): Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας

-2η Εβδομάδα (Τετάρτη 26 Μαρτίου, 12πμ-2μμ): Διαμόρφωση βιογραφικού: μύθοι και αλήθειες

-3η Εβδομάδα (Τετάρτη 2 Απριλίου, 12πμ-2μμ): Ασκήσεις διαμόρφωσης βιογραφικού (προαπαιτούμενη η 2η ΘΕ)

Με το πέρας των εισηγήσεων, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες στο τηλ. 23210-49372
Μιχαλοπούλου Βασιλική, Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης