Εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών & σχεδίων


Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα πρόγραμμα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα με τον τίτλο «Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων». Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες φοιτητές και πτυχιούχους με τις διαδικασίες σύλληψης και ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, να τους καταρτίσει στις διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και να τους παρακινήσει και να τους υποστηρίξει να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και δραστηριότητες.

Τα «Εργαστήρια» θα διενεργούνται κάθε Τρίτη 12:00 - 13:00 στο χώρο του ισόγειου αμφιθεάτρου του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής και Συστημάτων Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Κάθε εβδομάδα θα εξετάζεται μία ενότητα σε σχέση με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου. Στόχος είναι στο τέλος των εργαστηρίων να έχουν αναπτυχθεί επιχειρηματικές ιδέες και να έχουν δημιουργηθεί πλήρη επιχειρηματικά σχέδια από τους συμμετέχοντες.

Τα επικρατέστερα επιχειρηματικά σχέδια θα λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα διεξαχθούν το 2014 στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης, οι ομάδες που θα διακριθούν θα είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι σε μελλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολεία επιχειρηματικότητας, προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας Νέων (όπως το πρόγραμμα Θυρίδες Επιχειρηματικότητας), κ.α.

Η πρώτη συνάντηση θα διενεργηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013. Σε αυτήν θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, θα δοθούν οι βασικές κατευθύνσεις και θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013.

Στα «Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων» μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, πτυχιούχοι/ απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και οι πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.