Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ