Ανακοίνωση τροποποίησης ημερομηνίας Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσουν στις 15-10-2013 και όχι στις 01-10-13 όπως είχε προβλεφθεί. Η ημερομηνία αυτή ισχύει για όλα τα Τμήματα.

» Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση