Έναρξη προγράμματος θέσεων κοινωφελούς εργασίας με την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους και Περιφέρειες, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων


Εκδόθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορ.

Η πρώτη Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2443