Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-2013, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ως και τις 23.09.2013

» Παράταση προθεσμίας τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

» Παράταση προθεσμίας τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής