Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-2013, με έναρξη Πρακτικής Άσκησης 01.10.2013, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

» Κατεβάστε την πρόσκληση και περισσότερες πληροφορίες