Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών