Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-2013 για το Εαρινό Εξάμηνο 2013, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής.

» Κατεβάστε την πρόσκληση και περισσότερες πληροφορίες