Επικοινωνία

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Κέντρο Ερευνών, Συμβουλευτικής και Προγραμμάτων Πληροφορικής
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124, Σέρρες

Τηλέφωνο: 23210 49373

Fax: 23210 49374

E-mail: dasta@teicm.gr

Facebook: Δαστα ΤΕΙ Σερρών

Twitter: @DastaTeiSerrwn