Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει την Δομή Απασχολησης & Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και καθιστά δυνατή την ομαλή λειτουργία της, απαρτίζουν

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Στελέχη ΔΑΣΤΑ

Ντόγαρη Μαγδαληνή,
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
23210 49210, magdad@teicm.gr

Ιωαννίδου Ευαγγελία,
Διοικητική Υποστήριξη
23210 49373, dasta@teicm.gr

Τραμβαλίδου Καλλιόπη - Μαρία,
Διοικητική Υποστήριξη
23210 49373, dasta@teicm.gr