Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών του τμήματος Μηχανολογίας

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολογίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτικής τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-2013 για το Χειμερινό Εξάμηνο 2012 να παραλάβουν την βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη της Π.Α .

» Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση