Ανακοίνωση κατάταξης σπουδαστών τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Κατάλογος ονομάτων σπουδαστών-στριών τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα μετέχουν στον 5ο κύκλο Ε.Σ.Π.Α. για την πρακτική τους άσκηση

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση