Ανακοίνωση κατάταξης σπουδαστών τμήματος Μηχανολογίας για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Κατάλογος ονομάτων σπουδαστών-στριών τμήματος Μηχανολογίας που θα μετέχουν στον 5ο κύκλο Ε.Σ.Π.Α. για την πρακτική τους άσκηση

» Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση