Ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Σερρών

Το Γ.Π.Α του ΤΕΙ Σερρών θα εξυπηρετεί τους σπουδαστές από Τρίτη – Πέμπτη* 10.00-13.00.

* Μόνο κατά τις περιόδους υποβολής αιτήσεων το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα εξυπηρετεί τους σπουδαστές από Δευτέρα-Παρασκευή.