• Ανακοινώσεις

  • Προσωπικό

  • Δομή

  • Λειτουργία

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Αναπτύσσουμε τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του
με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο θεσμός αυτός, εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του, τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Δείτε τη σελίδα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος, συστήθηκε από το 2009 με ιδρυματική απόφαση και ξεκίνησε να λειτουργεί από 01-07-2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Δείτε τη σελίδα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και τα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος μέσα από τη συνεχή προώθηση θεματικών και δράσεων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Δείτε τη σελίδα

Πρόσφατες ανακοινώσεις

15 - 03 - 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

» Διαβάστε την ανακοίνωση

10 - 03 - 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

» Διαβάστε την ανακοίνωση

17 - 02 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

» Διαβάστε την ανακοίνωση

10 - 02 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Π Α ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

» Διαβάστε την ανακοίνωση